Program Antré II. Commedia dell'arte A Pincér Libiomfi Nesze, nesze, nesze Sirály A hely

Dr. Xantus Judit jegyző Asszony részére
Budapest, Józsefváros Önkormányzata

Tárgy: Egyezségi ajánlat a Városi Színház Kht. és Budapest Józsefvárosi Önkormányzat pere ügyében


Tisztelt Dr. Xantus Judit jegyző Asszony!


A mai napon kézhez vettük 2008. május 13-án kelt levelüket. Csécsei Béla Polgármester Úrral történt szóbeli egyeztetésünk és e levél nyomán, eredeti célunknak megfelelően, az alábbi egyezségi ajánlatot kívánjuk előterjeszteni:

1.) A Városi Színház Kht. belátva, hogy a Színház halaszthatatlanná vált teljes felújításához szükséges minimálisan százmillió forint nagyságrendű beruházást sem állami, sem önkormányzati, sem magán forrásból belátható időn belül nem tudja előteremteni, ezért a Bérleti Szerződésben szereplő 2010. május 31-i határidő helyett, az épületegyüttest legkésőbb 2008. szeptember 30-ig leltár szerint, kiürítve, átadja a tulajdonos Józsefvárosi Önkormányzatnak.

2.) A Városi Színház Kht. vállalja, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 533/2004 (XII.20) határozatának alapján 2005-ben életbe lépett Bérleti Szerződés szerinti, a Bérleti Szerződés 2006. március harmincadikai felmondásakor érvényben lévő, bérleti díj közös költség részét (100 000.-Ft + Áfa) összeget, 2007-es számla nélkül átutalt 2 000 000 Ft + Áfa azaz Kettőmillió forint + Áfa és a 2008-ban elmaradt 800 000 Ft + Áfa azaz Nyolcszázezer forint + Áfa összeget számla ellenében 3 napon belül a teljes időszakra befizeti a Kisfalú Kft. helyiségbérleti számlájára.

3.) A Városi Színház Kht. megegyezési szándékát nyomatékosítva, vállalja, hogy az épület folyamatos védelme és ideiglenes használhatósága érdekében a bérleti díj vitatott 2006. május 1-től megemelt 200 000 Ft+Áfa részletének ellenében a tulajdonos Budapest Józsefvárosi Önkormányzat részére átadja a Városi Színház Kht. alábbi beruházásait:

  • Az épület egészében megtervezett, kialakított, működő GSM vezérlésű riasztóberendezését, a Józsefvárosi Közbiztonsági Kht.-val kötött szolgáltatói szerződéssel.
  • Kialakított színpadi és próbatermi nagyfeszültségű áramellátó berendezéseit.
  • Tulajdonában lévő felújított, 200 ülőhelyet biztosító 5 székből álló színházi zsöllyesorait.
  • Kialakított "munkafény" rendszerét.
  • A színpad megvilágításához szükséges 4 db nagyteljesítményű "Páni" típusú 2000 Wattos színházi reflektorát.
  • Az épület tűzvédelme érdekében kialakított, tűzvédelmi rendszerét.
  • A létrehozott belső kommunikációt segítő házi-telefonrendszert.
  • Kialakított első emeleti színházi öltöző működéséhez szükséges berendezéseit, tárgyait.
  • A Kőnig és Wagner Építészek Kft. 2001.-ben született a Városi Színház Rekonstrukció építési engedélyének dokumentációját.

Mindösszesen, mintegy 6 millió forint értékben.

A fenti megegyezési javaslatunk lehetőséget teremt arra, hogy a tulajdonos Budapest Józsefváros Önkormányzat a szükségessé vált, több százmillió forintos beruházás megkezdéséig, az átmeneti időszakban is megvédhesse vagyonát. Sőt ideiglenes, alkalmi jelleggel használni is tudja az épületegyüttest. A Városi Színház Kht. számára pedig, hogy pályázati támogatásait felelősen, új helyszínek bevonásával, céljainak és vállalásainak megfelelően, hatékonyan és feladatarányosan végezze további szakmai munkáját. A Városi Színház Kht. részéről, minden kulturális szakmai tapasztalatunkkal, továbbra is a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat rendelkezésére állunk.

Budapest, 2008. május 14.

Tisztelettel:
Szalai-Szabó István
Ügyvezető Igazgató
Powered by Színház.hu